Agogiek

De Andragogiek gaat uit van de mens in zijn omgeving.
Het individu als uniek mens door zijn levensgeschiedenis, maar ook als universeel mens in grote levensthema's zoals leven en dood, ziekte en gezondheid, beweging en verstarring.
Het doel van mijn therapeutische interventie is belemmeringen wegwerken en een nieuwe, eigen levenswijze leren.

In mijn visie vormt de mens in zijn jeugd patronen om te overleven. Deze patronen kunnen in het volwassen leven een belemmering vormen. In therapie worden ze zichtbaar en vanuit die bewustwording kun je nieuwe keuzes maken over hoe verder te leven.
Het onbewuste weet hoe het leven in zijn oorsprong bedoeld is. De heelheid waarmee de mens geboren wordt drukt zich uit middels de verbeelding.
De inzet van mijn therapie is het hervinden van de kern van jou als uniek mens, en verstarrende patronen opsporen en in beweging zetten.

Het specifieke
AgogŤ is Grieks voor leiding.
Agogie is een verzamelbegrip voor beÔnvloedingsvormen als opvoeding, vorming en hulpverlening, zowel aan kinderen (pedagogie) als aan volwassenen (andragogie).
Pedagogen en andragogen streven doelbewust en procesmatig naar verbetering van de leefsituatie van de cliŽnt.
Een agoog is voortdurend op zoek naar mogelijkheden tot gedragsverandering.
Een agoog houdt rekening met de mens in zijn omgeving en achtergrond (sociologie), individuele kwaliteiten en mogelijkheden (psychologie) en zingeving- en zijnsvraagstukken (filosofie).
Een agogisch therapeut is geschoold in diverse gespreksmethodieken, groepsdynamica ťn eigen specialisaties.

Specifiek van de Agoog = Leren Leven.
Het aanreiken en oefenen van gedrags- en dialoogalternatieven.
Het aanreiken en oefenen van methodes waardoor je zelf leert zien welk probleem zich aandient, wat de betekenis ervan is en hoe je ermee om kunt gaan.