Boekentips

“Er is niks nieuws onder de zon”. Iedereen mag dat zelf ontdekken.

Klik op de auteur/titel om de recensie te lezen.

Onderaan de pagina staan nog tips waarover (nog) geen recensie is gemaakt.

Anbeek, Christa         Overlevingskunst.
Leven met de dood van een dierbare

Op jonge leeftijd verliest filosofe Christa Anbeek in korte tijd haar ouders en broer. Zij verdiept zich in het Boeddhisme om antwoorden te vinden op de vraag naar de betekenis van de dood.. Als haar partner plotseling overlijdt, gaat ze opnieuw nadenken over de dood, de oude antwoorden voldoen niet meer. Ze gaat te rade bij hedendaagse denkers, schrijvers en opnieuw het boeddhisme.

Berk, Tjeu van den     Het mysterie van de hersenstam.
Over basisfuncties, psychosomatiek en spiritualiteit.

In dit boek worden eeuwenoude levenswijsheden inzichtelijk en reëler als we ze bezien vanuit de werking van de hersenstam. In de hersenstam komen alle signalen binnen die vanuit de omgeving via de zintuigen prikkelen. Het is de hersenstam die de eerste signalen afgeeft om te reageren. Inzicht in dit functioneren bevrijdt ons uit "ik kan niet anders", en kan leiden tot wijsheid.
Van dezelfde auteur: Mystagogie. Het numineuze.

Bolen, Jean S.            Godinnen in de ouder wordende vrouw.

Deze Jungiaanse psychiater heeft Godinnen in de ouder wordende vrouw geschreven om vrouwen te helpen onderkennen en benoemen wat zich in hen roert in de derde levensfase. Ze beschrijft godinnenarchetypen die in elke vrouw een bron kunnen zijn van spiritualiteit, wijsheid en mededogen. Zo kan de deze levensfase een tijd worden van persoonlijke rijping en integratie.
Van dezelfde auteur:
Goden in elke man. Godinnen in elke vrouw. Op weg naar Avalon. Tao van psychologie. Macht en Liefde.
 

Buuren, Maarten v.    Kikker gaat uit fietsen.
Of over het leed dat leven heet

In een vroeg voorjaar valt Maarten ten prooi aan een depressieve crises. Bewegen, doen en denken vertragen en komen tot stilstand. Alle levenslust verdwijnt in een grauwe mist en lost daarin op. Hij weet dankzij een combinatie van pillen, praten en fietsen na verloop van tijd weer overeind te krabbelen.

Coelho, Paolo           De Zahir.

De verteller in de Zahir is een internationaal beroemd schrijver, die geniet van zijn succes. Hij is al jaren gelukkig getrouwd. Zijn vrouw verdwijnt op een dag spoorloos. De schrijver blijft vol vragen achter. Uiteindelijk besluit hij om haar te gaan zoeken en voert zijn zoektocht hem door Europa en door de vragen in zichzelf. “De weg en het zoeken, dat is wat je vormt en verandert”.
Van dezelfde auteur: De alchemist. Veronica besluit te sterven. De duivel en het meisje.

Corneau, Guy             Het helend hart.

De schrijver tracht de zin van ziekte, lijden en tegenslag te duiden. Hij lijdt aan een chronische darmaandoening en glijdt af tot de naderende dood. Hij komt tot inzicht: “Als wij het aandurven ons leven onder ogen te zien, onze angsten en frustraties te doorleven, ons hart te openen, dan zijn wij op weg naar genezing en geluk. En zo heelt de levensenergie van ons hart onze persoonlijkheid.”
Van dezelfde auteur: Afwezige vaders, verloren zonen. Lessen in liefde.


Dahlke, Ruediger       Agressie als uitdaging.

Buiten ons is agressie aanwezig, in de vorm van oorlog, terreur, geweld op straat, ze zijn elke dag in het nieuws. Ook in ons, in de vorm van ziekten, als reuma, infectie, allergieën en hyperactiviteit is onderdrukte agressie aanwezig. De innerlijke agressie erkennen en herkennen geeft ons een kans om iets te doen voor onze gezondheid en onze menselijke ontwikkeling.
Van dezelfde auteur: Ziekzijn: signalen van de ziel. De lichtheid van het loslaten.

Estés, Clarissa Pinkola       De kracht van de ongebonden vrouw.

Nog steeds worden we allemaal geboren uit een vrouw, waardoor iedereen verbonden is met het archetype van de Grote Moeder: zij baart het leven. Clarissa verhaalt in een lange hartstochtelijke ademzucht over alle facetten en benamingen waarin wij haar kennen en telkens opnieuw herkennen in poëzie, gebeden, dromen, beelden, voedsel. Zij is het Leven zelf.
Van dezelfde auteur: De ontembare vrouw.

Hellinger, Bert          De verborgen dynamiek van familiebanden.

Veel van onze overtuigingen en psychische problemen vinden hun oorsprong in de familie waar wij zijn opgegroeid en openbaren zich in onze huidige relaties. Met de therapeutische methode van de familieopstellingen worden verstoorde verhoudingen en verzwegen gebeurtenissen zichtbaar. De deelnemers verwoorden hun ervaringen en worden uitgenodigd om veranderingen te bewerkstelligen.

Miller, Alice              Vrij van Leugens.

Kindermishandeling heeft enorme gevolgen, zowel voor het kind zelf als voor de volgende generatie en voor de maatschappij in het geheel. Alice Miller werpt zich op als beschermer van het gekwetste en beschadigde kind. In dit boek beschrijft zij in verschillende artikelen de oorzaken en gevolgen van kindermishandeling in de breedste zin van het woord; geweld en emotionele verwaarlozing.
Van dezelfde auteur: Het drama van het begaafde kind. Eva’s ontwaken.

Raaphorst, Riet v.      Een zieke thuis begeleiden.

Centraal staat de verzorger van de zieke. Zij krijgt zowel praktische tips en handvatten om met de zieke om te gaan, alsook het advies om de zieke als zelfstandig mens te blijven zien. En zeker niet in de laatste plaats is er aandacht voor de verzorger zelf, de grootste valkuil is immers dat de mantelzorger zichzelf uitput door de zorg voor de ander. Dat evenwicht vinden is een kunst.

Rundqvist, Roger       Het labyrint als inwijdingsweg.

Dit  mythologische achtergronden van het labyrint worden geschetst en essentiële thema’s als de godin in het labyrint, de labyrinten in Knossos en de kathedraal van Chartres worden besproken. Vertelde ervaringen laten zien hoe het labyrint lopen, kan steunen bij innerlijke veranderingen Het labyrint kan gezien worden als een scheppingsdans; verbonden met de cyclische doorloop.
Van dezelfde auteur: Aandachtig Leven.

Santbergen, Kees      Weg was ze.
Zoektocht van een vader nadat zijn dochter geen uitweg meer zag.

Janine belandt in de hulpverlening nadat ze terugkomt uit Amerika waar ze een highschoolprogramma volgde. Alle hulp baadt niet, ze pleegt zelfmoord. Haar vader vertelt aan de hand van haar dagboeken en haar e-mail’s over Janine. Haar vader tracht te reconstrueren wat er mis ging en worstelt met zijn eigen schuldvraag: Heeft hij haar teveel losgelaten ook al zag hij haar in een depressie wegglijden?

Schouten, Matthijs   De natuur als beeld.

Er is tastbare natuur: de concrete werkelijkheid van aarde, rots, water, planten en dieren, die we kunnen zien, die we kunnen aanraken; van de landschappen waar we in kunnen wandelen.
Er is ook ons beeld van de natuur. In onze beleving van de natuur maken we haar tot drager van onze mythen, symbolen en herinneringen, tot spiegel van onze emoties.

Tellegen, Toon          Midden in de nacht.

Midden in de nacht is alles anders, het is donker en stil, met af en toe een vreemd geluid…. Voor je het weet gaan je gedachten met je op de loop. Dat kan het begin zijn van angstig gepieker, maar net zo goed een uitnodiging voor spannende avonturen. Woelmuis, olifant, eekhoorn, mier en egel, de bekende dieren met zo herkenbaar menselijke gedachten en gedragingen beleven in de nacht ….
Van dezelfde auteur: De genezing van de krekel. Het wezen van de olifant.

Yalom, Irvin                Therapie als geschenk.

De befaamde psychiater geeft in dit boek adviezen voor therapeutische behandelingen. Hij behandelt de aard van de relatie tussen therapeut en patiënt, beschrijft allerlei kwesties uit de dagelijkse therapeutische praktijk, geeft manieren om fundamentele zorgen over dood, zingeving en vrijheid te onderzoeken en bespreekt de risico’s en de voorrechten die kleven aan het beroep van therapeut.
Van dezelfde auteur: De Therapeut. De Schoppenhauerkuur. Nietzsches tranen. Het raadsel Spinoza.

 

Overige Boekentips

Anodea, Judith
Handboek Chakrapsychologie

Doorn, Manfred van
Levensthema's
Karma als kans
Flitsen van het sublieme

Ferruchi, Piero
Heel je leven

Hartzema, Robert
Stilte in chaos
De psychologie van vrijheid
Boeddhistische psychologie

Hellinga, Gerben
Lastige Lieden

Florrestein, Gradus
Transpersoonlijke psychiatrie
Dat wat is

Lehrhaupt, Linda Myoki
Stilte in beweging

Maitri, Sandra
De spirituele dimensie van het enneagram

Messing, Marcel
Van Levensboom tot kruis
Een land zonder pad stromend als water

Nicolai, Nelleke
Vrouwenhulpverlening en psychiatrie
In de Arena

O’Donohue
Keltische mystiek

Stone, Hal en Sidra
Thuiskomen bij jezelf
Thuiskomen bij elkaar

Stufkens, Hein
Het sacrament van Sophie
Mededogen

Voorhoeve, Bert
Beelden als inspiratiebron