Therapievormen

Mijn uitgangspunt voor de therapie is het ontwikkelen van het gezonde in de mens.

Fysiek
De psyche huist in het lichaam, de stoffelijke vorm. Lichamelijke klachten zijn veelal een uitdrukking van een innerlijk conflict.
Je lichaam drukt in houding uit hoe jij in het leven staat en je verhoudt tot anderen.
Met elementen uit de bio-energetica en yogatechnieken werken we aan jouw daadkracht. Tekeningen maken duidelijk welke lichaamsaspecten en krachten je niet benut. Het doel is dat jij je weer thuis gaat voelen in je eigen lichaam.

Psychisch
De psyche heeft zich ontwikkeld in relatie tot de ander (de ouder) en de samenleving. Jij maakt deel van uit van die samenleving en bent al dan niet in staat je te verbinden.
Met methodes uit groepsdynamica, Gestalt, familieopstellingen en tekeningen wordt zichtbaar hoe verhoudingen in je eerste levensjaren jou hebben gevormd en welke patronen hebben geleid tot verstarring.
Het doel is dat je weer vrij wordt om eigen keuzes te maken.

Spiritueel
De ziel (of het transpersoonlijke zelf) volgt de loop en de zin van de mensheidsontwikkeling. De mens is verantwoordelijk voor wat hij doet. Kennis en macht dienen de mens tot ontwikkeling van zijn vaardigheden en zijn zelfbewustzijn.
Op basis van de analytische psychologie werk ik met actieve imaginatie, dromen, visualisaties, schrijven, tekenen, oftewel technieken die het onbewuste in staat stellen om te verbeelden wat er leeft. Ook reik ik boeken aan die kunnen fungeren als geestelijke voedsel.
Doel is dat je de weg leert kennen naar je eigen ziel en je eigen weg zelfstandig kunt vervolgen.